+A A-

İş yerinde takdir edilmeme, bel ağrısında risk faktörü

Medicana Sivas Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Salih Salihoğlu, “İşinden memnun olmama, takdir edilmeme bel ağrısında risk faktörüdür,” dedi.


Salih Salihoğlu, İşini sevmeyenlerin bel ağrısı nedeniyle hekime başvurma oranı sevenlere göre 2,5 kat fazla olduğunu söyleyerek,” İşinden memnun olmama, takdir edilmeme bel ağrısında risk faktörüdür.  Stres nedeniyle dikkati toplayamama özellikle sanayide iş kazalarından oluşan bel ağrılarına yol açmakta ve stres risk faktörü olarak kabul edilmektedir,” dedi.

Sanayileşmiş ülkelerde bel ağrısı çok yaygın bir problemdir.

Salihoğlu, Sanayileşmiş ileri batı ülkelerinde bel ağrısının çok yaygın olduğunu belirterek, ”Bel ağrısı, tüm dünya nüfusunun yüzde 80' e varan oranlarda, hayatlarında en az bir defa geçirdikleri ve tıpta çok sık rastladığımız bir sendromdur.  Özellikle sanayileşmiş ileri batı ülkelerinde bel ağrısı çok yaygın olarak görülür. Ani ortaya çıkan bel ağrısı vakalarının yüzde 80' e yakın bir oranında 6 - 8 hafta içinde tedaviye bağlı olmaksızın iyileşme olmaktadır.  Ancak bunların yaklaşık yüzde 40'ın da bir yıl içinde ikinci atak gelişir. Kronik bel ağrılı olanların ise yüzde 80' inde bir yıl içinde yeni atak gelişmektedir. Burada önemli olan, ilk akut atağı önleyebilmek ve bel ağrısında kronikleşmeye ve bunu izleyen sakatlığa mani olmak için ağrıyı başlatan ve kronikleştiren faktörleri tanımak ve önlem almaktır,” dedi.

Uzun süreli araç kullananlar da bel fıtığı görülme riskini artmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Salih Salihoğlu, Araba, kamyon ve benzeri araç kullananlarda yüksek vibrasyona maruz kalmanın kas aktivitelerini artırarak kas yorgunluğuna yol açtığına değinerek,” Disk beslenmesini bozarak disk dejenerasyonuna ve bel fıtığı görülme oranının artmasına yol açtığı çeşitli araştırmalarda ispatlanmıştır. Otobüs şoförleri ve tamircilerde yapılan bir araştırmada bel ağrısı sıklığı ile yaşam boyu, total vücut vibrasyonu veya vibrasyona maruz kalma süresinin uzunluğu arasında ilişki bulunmuştur. Bel ağrısı ve bel fıtığında en yüksek görülme oranının en fazla vibrasyona maruz kalan otobüs şoförlerinde olduğu tespit edilmiştir.                                                                                                                                                                                                       

Spor yapanlarda bel ağrısı oranı yüksektir

Salih Salihoğlu, Bel ağrısı rastlanma oranının en yüksek olduğu spor dalları jimnastik, futbol, halter, güreş ve kürek olduğunu belirterek, ”futbol oynayan lise öğrencilerinin % 6' sın da, üniversite öğrencilerinin yüzde 30' unda bel ağrısı tespit edilmiştir,” diye konuştu.

Sigara içmek bel ağrısına neden oluyor

Salihoğlu, Sigara içme, risk faktörü olarak yılda 50 paketten fazla sigara içme öyküsü olanlarda ve bu kişiler 45 yaşın altındaysalar önem kazanmakta olduğunu söyleyerek; Sigara diskteki beslenmeyi bozarak onu dış etkenlere karşı daha duyarlı hale getirmektedir.  Ancak burada belirtmek gerekir ki çeşitli meslek gruplarında sigara içme ve bel ağrısı arasındaki ilişki araştırılmış olup ilişkinin yalnız ağır bedensel aktivite yapanlarda görüldüğü tespit edilmiştir,” şeklinde konuştu.

Salihoğlu, bel ağrısından kurtulmak veya bel ağrısına yakalanmamak için uyulması gereken temel ve basit kurullara da değindi.

• Dizleri kırarak sırt üstü veya yan yatmak.

• Yataktan kalkarken önce yan dönmek, sonra doğrularak oturmak ve ellerle destekleyerek ayağa kalkmak.

• Dik oturmak. Otururken beli desteklemek.

• Dik durmak. Uzun süre ayakta durulacaksa, bir ayak yüksekte kalacak şekilde altına bir şey koymak.

• Eğilerek yerden bir şey almamak ve çalışmamak. Yerden bir şey alırken ve ayakta çalışırken dizleri kırmak.

• Yükü her iki ele paylaştırmak ve vücuda yakın olarak taşımak.

• Uzanarak iş yapmamak.

• Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve ani hareketlerden sakınmak.

• Klozet tipi tuvalet kullanmak.

• Sigara içmemek.

• Düzenli egzersiz yapmak.

Son Güncelleme: 23.12.2017 Medicana